Data privacy

Personal data are all data stored in connection with your name. Your personal data will only be recorded if you provide them on a voluntary basis, for example for the Job Letter, the Job Exchange or for sending a request with the contact button, or if such personal data are provided by third parties at your instance, for example in the case of shareholders of METRO AG by their depository institutions. The data are stored in separate databases. Moreover, in the event that you visit our website, METRO AG might also record your accesses to these web pages for statistical or security purposes. As the case may be, the recorded data might include your IP address which is however deleted immediately, the device operating system that was used for access, the website from which you visited us, the websites you visit or the search terms used to find our website. The data is always anonymized prior to usage. METRO AG observes the legal provisions when handling this data.

According to the Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data you have the following rights:

 1. the right of access the data;
 2. the right to modify the data;
 3. the right to object;
 4. the right to information;
 5. the right not to be subject to individual decisions;
 6. the right to request the deletion of the data.

METRO SYSTEMS Romania S.R.L will:

 1. To confirm to the applicant whether or not personal data processed, free of charge for one request per year;
 2. To correct, update, block, erase or transform into anonymous data, free of charge, the data whose processing does not comply with the provisions of the  Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data;
 3. To stop processing personal data of the applicant.
 4. METRO SYSTEMS Romania S.R.L. undertakes not to disclose personal data to third parties, except where METRO SYSTEMS Romania S.R.L. must comply with the obligations imposed by law.
Any additional questions and / or intentions of (i) access or view personal data, (ii) making a request for personal information or (iii) withdraw consent will be directed to METRO SYSTEMS Romania S.R.L., a Romanian legal entity with Headquarteres in Pipera – Tunari Road, nr. 4C, Volunteers, Ilfov County, 077190.

The Internet offering of METRO SYSTEMS Romania S.R.L. employs cookies. Cookies are small files installed on your PC in order for us to be able to offer our services on a more individualized basis.

Please, refer to the operating instructions of your Internet browser as to how cookies are created, how you can delete them and how you can prevent them being placed on your PC.

For questions concerning the processing of your personal data please get in touch with us by e-mail.

These data privacy provisions only apply to the Internet offering of METRO SYSTEMS Romania S.R.L.

For the subscription to our Job Letter only the data needed for this purpose (e-mail address and selection criteria) will be saved. You can also cancel the Job Letter subscription at any time. Your data will be deleted after the cancellation of your subscription.

Confidențialitatea datelor

Achiziția şi procesarea  datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele stocate în legătură cu numele dvs. Datele dvs. personale vor fi înregistrate numai dacă le oferiţi în mod voluntar, de exemplu, pentru Newsletter-ul de joburi, pentru recrutare sau pentru trimiterea unei cereri de la butonul de contact, sau dacă astfel de date cu caracter personal sunt furnizate de terțe părți în instanță, de exemplu, în cazul acționarilor METRO AG de către instituțiile lor de depozitare. Datele sunt stocate în baze de date separate. Mai mult, în cazul în care vizitați site-ul nostru, METRO AG ar putea înregistra, de asemenea, accesările dvs.  de pagini web în scopuri statistice sau de securitate. În această situaţie, datele înregistrate pot include adresa IP, care este însă ștearsă imediat, sistemul de operare al dispozitivului care a fost utilizat pentru acces, website-ul de la care ne-ați vizitat, website-urile pe care le vizitați sau termenii de căutare utilizați pentru a găsi site-ul nostru. Datele sunt întotdeauna cu caracter anonim înainte de utilizare. METRO AG respectă prevederile legale la manipularea acestor date.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la date;
 2. dreptul de intervenţie asupra datelor; 
 3. dreptul de opoziţie;
 4. dreptul la informare;
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 6. dreptul de a solicita ştergerea datelor.

METRO SYSTEMS România S.R.L. se obligă:

 1. Să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 2. Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
 3. Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
 4. METRO SYSTEMS România S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia cazurilor în care METRO SYSTEMS România S.R.L., trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Orice întrebări suplimentare şi/sau intenţii de a (i) accesa sau vedea datele personale, (ii) face o solicitare privind datele personale sau (iii) retrage consimţământul, vor fi direcţionate către METRO SYSTEMS România S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul in Şoseaua Pipera – Tunari, nr. 4C, Voluntari, judeţul Ilfov, 077190.

Oferta Internet a METRO SYSTEMS România S.R.L. utilizează instrumente de tip cookies în cadrul sesiunii. Aceste cookies sunt fişiere de mici dimensiuni instalate pe calculatorul dumneavoastră care ne permit să vă oferim serviciile noastre şi să interacţionăm cu browser-ul dumneavoastră.

Vă rugăm, consultați instrucțiunile de utilizare ale browser-ului de Internet cu privire la modul în care sunt create cookie-uri, cum le puteți șterge și cum puteți preveni plasarea acestora pe PC.

Pentru întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale vă rugăm să luați legătura cu noi prin e-mail.

Aceste dispoziții privind confidențialitatea datelor se aplică numai pentru oferta Internet a METRO SYSTEMS România S.R.L.

Pentru abonarea la newsletter-ul nostru de locuri de muncă disponibile doar datele necesare în acest sens (adresă de e-mail și criterii de selecție) vor fi salvate. Puteți, de asemenea, să vă dezabonați de la newsletter-ul nostru de joburi  în orice moment. Datele dvs. vor fi șterse după anularea abonării.